Informace pro Vás

Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí na odměňování některých osob z řad zdravotnicví, budou vám účtovány skutečně odpovídající náklady za vybavení pohřbu.


Garantujeme kvalitní služby za dostupné ceny. Jsme zastánci toho, že v našem oboru není namístě se podbízet nepravdivým informacím o velmi nízké ceně, když skutečnost je přitom jiná! Ne vše, co je nejlevnější – je kvalitní.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům. V této těžké chvíli se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit. Vše rozhodujete jen vy.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz